O firmě

LABARA CABLES s.r.o.

Firma Labara Cables s.r.o. vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost firmy LABARA s.r.o. a PA ENERGOKOMPLEKT. Z názvu je patrný předmět činnosti firmy, jímž je velkoobchodní prodej kompletního sortimentu kabelů a vodičů.

Jsme výhradní dodavatel kabelů výrobce ENERGOKOMPLEKT pro Českou a Slovenskou republiku. Spolu s výrobcem pracujeme na neustálém zlepšování kvality stávajících výrobků, jejich certifikaci dle požadavků (VDE, IEC, ČSN, GOST ad.). Kromě našeho mateřského výrobce dále nakupujeme kabely a vodiče od mnoha dalších zahraničních a českých výrobců.
Kvalita služeb a firemní systém managementu je garantován certifikovaným systémem ČSN EN ISO 9001:2009.

PA ENERGOKOMPLEKT

Historie firmy ENERGOKOPMPLEKT se datuje od roku 1992, kdy byla původně registrována jako výrobní a instalační společnost. V roce 1997 jako společnost s ručením omezeným PA ENERGOKOMPLEKT, začala fungovat v běloruském městě Vitebsk, kde byla v roce 1998 zahájena výroba kabelů. V průběhu následujících let až doposud se postupně zvyšoval objem výroby a strojní vybavení. V současné době pracuje v závodě okolo 600 zaměstnanců. Se svými 4 výrobními závody, potřebnou infrastrukturou a výrobními linkami je v kabelovém průmyslu největším podnikem v Běloruské republice.

Výroba je v souladu s evropskými a mezinárodními standardy, kvalita výrobků je zaručena certifikáty ISO, GOST, VDE ad.

Od roku 2009 se Energokomplekt stal spolumajitelem firmy LABARA CABLES s.r.o. , která je výhradním dodavatelem veškerého portfolia výrobků ENERGOKOMPLEKTU pro Českou a Slovenskou republiku.

Výrobní sortiment: holé dráty, silové kabely a vodiče, dráty pro nadzemní vedení, kabely pro střední a vysoké napětí.