• CS
  • DE
  • PL
  • EN
 

KABLE I PRZEWODY ZASILAJĄCE (DO 1KV)

Kable

NYY

Kable ziemne, ogólnego zastosowania w energetyce na napięcie 0,6/1kV. Konstrukcja oparta na żyle miedzianej lub aluminiowej (A). Izolacja i powłoka wykonana została z polwinitu. Do układania w ziemi, kanałach kablowych i liniach zewnętrznych.Z żyłą ochronną (żo /-J) lub bez (-O).

NYM-J/-O

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia. Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynkowo i podtynkowo. Konstrukcja oparta na żyle jednodrutowej (D) lun wielodrutowej (L) w izolacji w polwinitu (Y). Z żyłą ochronną (żo/-J) lub bez (-O).

NYCY

Przewód energetyczny do układania w ziemi, wodzie, pomieszczeniach wewnętrznych, betonie i kanałach kablowych. Używany w sieciach miejscowych, elektrowniach, przemyśle, budowie rozdzielnic i oświetleń ulicznych. Znajduje także zastosowanie jako kabel do przesyłu impulsów sterujących i regulujących ...

NYCWY

Przewód energetyczny do układania w ziemi, wodzie, pomieszczeniach wewnętrznych, betonie i kanałach kablowych. Używany w sieciach miejscowych, elektrowniach, przemyśle, budowie rozdzielnic i oświetleń ulicznych. Znajduje także zastosowanie jako kabel do przesyłu impulsów sterujących i regulujących ...

NFA2X

Pro venkovní rozvody, většinou věřejné sítě, s nejvyšším napětím ne vyšším jak 1,2 kV.

NAYY

Kable ziemne, ogólnego zastosowania w energetyce na napięcie 0,6/1kV. Konstrukcja oparta na żyle miedzianej lub aluminiowej (A). Izolacja i powłoka wykonana została z polwinitu. Do układania w ziemi, kanałach kablowych i liniach zewnętrznych.Z żyłą ochronną (żo /-J) lub bez (-O).

NAYCWY

Przewód energetyczny do układania w ziemi, wodzie, pomieszczeniach wewnętrznych, betonie i kanałach kablowych. Używany w sieciach miejscowych, elektrowniach, przemyśle, budowie rozdzielnic i oświetleń ulicznych. Znajduje także zastosowanie jako kabel do przesyłu impulsów sterujących i regulujących ...

NA2XY

Kable energetyczne. Konstrukcja oparta na żyle miedzianej lub aluminiowej (A), izolacji z polietylenu usieciowanego (2X) i powłoce z tworzywa polwinitu (Y). Stosowane do dystrybucji energii elektrycznej. Wykorzystywane w elektrowniach i przemyśle. Mogą być układane w ziemi lub w kanałach kablowych, ...

N2XY

Kable energetyczne. Konstrukcja oparta na żyle miedzianej lub aluminiowej (A), izolacji z polietylenu usieciowanego (2X) i powłoce z tworzywa polwinitu (Y). Stosowane do dystrybucji energii elektrycznej. Wykorzystywane w elektrowniach i przemyśle. Mogą być układane w ziemi lub w kanałach kablowych, ...

H07V-U

V suchém prostředí, pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a v rozvodných stanicích.

H07V-R

Przewód elektroenergetyczny jednożyłowy. Przeznaczony są do układania na stałe w rurkach instalacyjnych oraz w stale zabezpieczonych połączeniach wewnątrz urządzeń elektroenergetycznych lub sterowniczych. Konstrukcja oparta żyle miedzianej wielodrutowej (L) w izolacji z polwinitu (Y). Powszechnie są ...

H07V-K

Przewód elektroenergetyczny jednożyłowy. Przeznaczony są do układania na stałe w rurkach instalacyjnych oraz w stale zabezpieczonych połączeniach wewnątrz urządzeń elektroenergetycznych lub sterowniczych.Konstrukcja oparta żyle miedzianej wielodrutowej (L), giętkiej (g) w izolacji z polwinitu (Y). ...

H05V-U

Przewód elektroenergetyczny jednożyłowy. Przeznaczony są do układania na stałe w rurkach instalacyjnych oraz w stale zabezpieczonych połączeniach wewnątrz urządzeń elektroenergetycznych lub sterowniczych. Konstrukcja oparta żyle miedzianej jednodrutowej (D) w izolacji z polwinitu (Y). Powszechnie są ...

H05V-K

Przewód elektroenergetyczny jednożyłowy. Przeznaczony są do układania na stałe w rurkach instalacyjnych oraz w stale zabezpieczonych połączeniach wewnątrz urządzeń elektroenergetycznych lub sterowniczych.Konstrukcja oparta żyle miedzianej wielodrutowej (L), giętkiej (g) w izolacji z polwinitu (Y). ...

CYKY

Pro pevné uložení venku, v zemi a v betonu. Pro venkovní instalaci a instalaci pod omítkou.

AsXSn

Izolowane, energetyczne przewody napowietrzne. Konstrukcja samonośna (s) oparta na żyle aluminiowej (A) w izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie płomienia (n). Stosowany do budowy i modernizacji linii napowietrznych niskiego napięcia w terenach zabudowanych, zadrzewi ...

1-CYKYLo

K instalaci pod omítku a v potrubí.

1-CYKYDY

Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi a betonu, kde je větší riziko mechanického poškození. Kabely odolné vůči UV záření a proti šíření plamene.

1-CYKY

Pro pevné uložení venku, v zemi, dle HD 516 S2.

1-AYY

Pro pevné uložení venku, v zemi, dle HD 516 S2.

1-AYKYz

Uložení na vzduchu pro venkovní vedení k zavěšení na sloupech. Kabely odolné vůči UV záření a proti šíření plamene.

1-AYKYDY

Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi a betonu, kde je větší riziko mechanického poškození. Kabely odolné vůči UV záření a proti šíření plamene.

1-AYKY

Pro pevné uložení venku, v zemi, dle HD 516 S2.

1-AXKE

Pro rozvod elektrické energie v pevném uložení do země, kabelových kanálů a ve vnějším prostředí.

1-AES

Pro pevné uložení na vzduchu podle normy HD 516 S2.