jádro kabelu: lanované, kulaté, komprimované, jádro dle ČSN EN 60228, třída 2
izolace: XLPE, tloušťka 3,4 mm
plášť: PE, černý
poloměr ohybu, pevné uložení: 10xD
Koncentrický vodič: žíhané Cu dráty a protispirála z měděné pásky
Separátor: polovodivá páska, voděvzdorná páska
Dolní polovodivá vrstva: vytlačovaná
Horní polovodivá vrstva: vytlačovaná, nesloupatelná
Konstrukční norma: PNE 34 76 25
Provozní teplota: V trvalém provozu max. +90 °C na jádře. Min. teplota kabelu během pokládky: -10 °C, pod 0 °C musí být učiněna speciální opatření.
Rázové napětí: 75 kV
poloměr ohybu, při pokládce: 15xD
Ochranný plášť: bezolovnaté PVC, černý nebo červený, dle požadavku
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.