jádro kabelu: lanované, kulaté, komprimované, jádro dle ČSN EN 60228, třída 2 se zajištěním proti pronikání vlhkosti
izolace: XLPE, tloušťka 3,4 mm
plášť: PE, černý nebo červený
poloměr ohybu, pevné uložení: 10xD
Koncentrický vodič: žíhané Cu dráty a protispirála z měděné pásky
Separátor: polovodivá, voděodolná páska
Dolní polovodivá vrstva: vytlačovaná
Horní polovodivá vrstva: vytlačovaná, nesloupatelná
Provozní teplota: V trvalém provozu max. +90 °C na jádře. Min. teplota kabelu během pokládky: -20 °C, pod 0 °C musí být učiněna speciální opatření.
Rázové napětí: 75 kV
poloměr ohybu, při pokládce: 15xD
Radiální vodotěsná vrstva: laminátová hliníková páska pevně spojená s pláštěm
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.