• CS
  • DE
  • PL
  • EN
 

22-AXEKVCE

jádro kabelu:
lanované, kulaté, komprimované hliníkové jádro dle ČSN EN 60228, třída 2
izolace:
XLPE, tloušťka 5,5 mm
plášť:
PE, černý nebo červený
poloměr ohybu, pevné uložení:
10 x D
Koncentrický vodič:
žíhané měděné dráty a protispirála z měděné pásky
Separátor:
polovodivá páska
Dolní polovodivá vrstva:
vytlačovaná
Horní polovodivá vrstva:
vytlačovaná, nesloupatelná
Konstrukční norma:
PNE 34 76 25
Provozní teplota:
V trvalém provozu max. +90 °C na jádře. Minimální teplota kabelu během pokládky: –20 °C, pod 0 °C musí být učiněna speciální opatření.
Rázové napětí:
125 kV
poloměr ohybu, při pokládce:
15 x D
Soubor ke stažení
22-AXEKVCE 12,7_22 (25) kV en-cz.pdf (Počet zobrazení: 1088)
Jednožilový distribuční kabel pro vnitřní i venkovní použití v 3-fázovém uspořádání. Instalace do trubek a pokládka do země. Kabely splňující požadavky PNE 34 76 25 je možno používat v prostoru IV, V a VI podle PNE 33 0000-2.