• CS
  • DE
  • PL
  • EN
 

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE

Kable

SYKFY

Pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích.

JYTY

Pro pevné připojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení v elektrárnách.

JQTQ

Pro měřící, řídící a automatizační systémy. Kabel je vhodný pro pevné uložení, kde jsou předpokládány souběhy vedení. Stínění zaručuje zvýšenou odolnost vůči rušivým vlivům okolí.

JE-Y(St)Y

Pro signální přenos mezi elektronickými zařízeními, v počítačových systémech nebo procesových kontrolních jednotkách. Pro instalaci v suchých a vlhkých prostorách.

J-Y(ST)Y

K propojení telekomunikačních jednotek uvnitř budov v suchém nebo vlhkém prostředí, také venkovním, jestliže je kabel chráněn proti přímému slunečnímu záření. Nepoužívá se v hlavních obvodech.