• CS
  • DE
  • PL
  • EN
 

Pryžové kabely a vodiče

Listings

NSSHOU

Při vysokém mechanickém namáhání, pro propojení těžkých podzemních hornických, průmyslových a stavebních zařízení, v suchém, vlhkém a venkovním prostředí. Kabely jsou vysoce ohnivzdorné a olejiodolné.

NSGAFöU

Pro pevné uložení do nákladních vozidel, autobusů a kolejových vozidel. Používá se k vedení nebo ve spínacích zařízeních kde může docházet ke zkratům. Je odolný vůči většině olejů a maziv. Kabely s napětím 3 kV mohou být použity v rozvaděčích NN pro zajištění vnitřních propojení proti zkratu a ...

H07RN-F

Pro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení pro střední mechanická namáhání ve stavebnictví, zemědělství, pro velké mechanické namáhání v obyčejném, studeném horkém a vlhkém prostředí, ve vodě. Vodiče H07RN-F odolávají ztíženým klimatickým podmínkám a olejům.

H05RR-F

Pro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení pro střední mechanická namáhání v obyčejném, chladném, horkém, vlhkém i mokrém prostředí.

H01N2-D

Jako ohebný napájecí kabel pro svařovací zařízení v průmyslu. Kabel je vysoce odolný proti mechanickému zatížení, oleji a je plamenuvzdorný. Vhodný pro použití ve venkovním prostředí a v suchých a vlhkých prostorách.

6-CHCU

Vlečné pohyblivé přívodní kabely pro dobývací stroje v povrchových dolech. Kabely jsou odolné proti úderu, tlaku, oděru, povětrnosti.

6-CHBU

Propojovací vodiče se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odírání a působení motorové nafty.

3-CHBU

Propojovací vodiče se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odírání a působení motorové nafty.

1-CHBU

Propojovací vodiče se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odírání a působení motorové nafty.