• CS
  • DE
  • PL
  • EN
 

35-AXEKVCEY

jádro kabelu:
lanované, kulaté, komprimované hliníkové jádro dle ČSN EN 60228, třída 2
izolace:
XLPE, tloušťka 8,0 mm
plášť:
PE, černý
poloměr ohybu, pevné uložení:
10 x D
Koncentrický vodič:
žíhané měděné dráty a protispirála z měděné pásky
Separátor:
polovodivá, voděodolná páska
Dolní polovodivá vrstva:
vytlačovaná
Horní polovodivá vrstva:
vytlačovaná, nesloupatelná
Konstrukční norma:
PNE 34 76 25
Provozní teplota:
V trvalém provozu max. +90 °C na jádře. Minimální teplota kabelu během pokládky: –10 °C, pod 0 °C musí být učiněna speciální opatření.
Rázové napětí:
180 kV
poloměr ohybu, při pokládce:
15 x D
Ochranný plášť:
bezolovnaté PVC, černý
Soubor ke stažení
Jednožilový distribuční kabel pro vnitřní i venkovní použití v 3-fázovém uspořádání. Instalace do trubek a pokládka do země/vzduchu. Kabely splňující požadavky PNE 34 76 25 je možno používat v prostoru IV, V a VI podle PNE 33 0000-2.