• CS
  • DE
  • PL
  • EN
 

Silové kabely a vodiče

Seznam položek

NYY

Pro pevné uložení ve venkovním prostředí, v zemi nebo v betonu.

NYM-J/-O

Pro vnitřní instalace na a pod omítkou, v suchém nebo vlhkém prostředí, stejně jako ve zdech a betonu. Vhodný pro venkovní instalace jestliže je chráněn proti přímému slunci a záření.

NYCY

Pro pevné uložení ve venkovním prostředí, v zemi nebo v betonu.

NYCWY

Kabely jsou určeny pro pevné uložení do země nebo kanálů. Koncentrický vodič slouží jako stínění nebo jako ochranný vodič.

NFA2X

Pro venkovní rozvody, většinou věřejné sítě, s nejvyšším napětím ne vyšším jak 1,2 kV.

NAYY

Pro pevné uložení ve venkovním prostředí, v zemi nebo v betonu.

NAYCWY

Pro pevné uložení v budovách, vzduchu, zemi a vodě.

NA2XY

Pro pevné uložení ve venkovním prostředí, v zemi nebo v betonu. Kabely odolné vůči UV záření.

N2XY

Pro pevné uloženi ve venkovním prostředí, v zemi nebo v betonu.

H07V-U

V suchém prostředí, pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a v rozvodných stanicích.

H07V-R

V suchém prostředí, pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a v rozvodných stanicích.

H07V-K

V suchém prostředí, pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a v rozvodných stanicích.

H05V-U

V suchém prostředí, pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a v rozvodných stanicích.

H05V-K

V suchém prostředí, pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a v rozvodných stanicích.

CYKY

Pro pevné uložení venku, v zemi a v betonu. Pro venkovní instalaci a instalaci pod omítkou.

AsXSn

Pro venkovní rozvody, většinou věřejné sítě, s nejvyšším napětím ne vyšším jak 1,2 kV.

1-CYKYLo

K instalaci pod omítku a v potrubí.

1-CYKYDY

Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi a betonu, kde je větší riziko mechanického poškození. Kabely odolné vůči UV záření a proti šíření plamene.

1-CYKY

Pro pevné uložení venku, v zemi, dle HD 516 S2.

1-AYY

Pro pevné uložení venku, v zemi, dle HD 516 S2.

1-AYKYz

Uložení na vzduchu pro venkovní vedení k zavěšení na sloupech. Kabely odolné vůči UV záření a proti šíření plamene.

1-AYKYDY

Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi a betonu, kde je větší riziko mechanického poškození. Kabely odolné vůči UV záření a proti šíření plamene.

1-AYKY

Pro pevné uložení venku, v zemi, dle HD 516 S2.

1-AXKE

Pro rozvod elektrické energie v pevném uložení do země, kabelových kanálů a ve vnějším prostředí.

1-AES

Pro pevné uložení na vzduchu podle normy HD 516 S2.